• Rådgivning om effektivisering af grafisk færdiggørelse i trykkerier og bogbinderier
  Jeg kan gennemgå jeres produktion og sammen med jer afdække og prioritere muligheder for forbedringer og medvirke til gennemførelse af disse.

 

 • Gennemgang af arbejdsrutiner og design af produktionsgange og -layout
  Jeg kan være jeres nye øjne på indgroede rutiner og være med til at skabe et bedre og mere effektivt produktionsflow i jeres virksomhed.


 • Uddannelse af medarbejdere
  Jeg kan give jeres medarbejdere viden og færdigheder til at udføre effektiv og sikker produktion af produkter i høj kvalitet.


 • Rådgivning i forbindelse med investeringer i bogbinderiudstyr
  Hvis I vil investere i bogbinderiudstyr, kan jeg som uafhængig rådgiver hjælpe jer til køb 
  af det udstyr, som passer til jeres situation og strategi.

 

 • Rådgivning i forbindelse med udvikling af grafiske produkter
  Jeg har mange års erfaring i udarbejdelse af løsningsforslag til komplekse produkter i samarbejde med tilrettelæggere af grafiske produkter.


 • Akut problemløsning på opgaver eller maskiner
  Hvis I er kørt i stå, kan jeg hjælpe jer med at få maskinerne i gang igen og opgaven løst.


 • Opstilling, justering, vedligeholdelse og reparation af bogbinderiudstyr
  Har I købt brugt udstyr, eller trænger det bare til en “kærlig hånd”, kan jeg hjælpe jer
  med at få det til at køre ordentligt og holde længere.


 

 

Søren Anker Christiansen, Slugten 4, DK 9800 Hjørring, tlf. +45 4027 3834. mail: soren@bogbind.dk   

www.bogbind.dk © 2009

www.bogbind.dk